Blogg

Får man cykla på trottoaren

Regler för att cykla på trottoaren

För mycket folk undrar ”får man cykla på trottoaren?” och svaret är inte alltid enkelt. I Sverige finns det specifika regler och restriktioner när det gäller denna fråga.

När får du cykla på trottoaren?

I princip är det generellt inte tillåtet för vuxna att cykla på trottoarer i Sverige. Emellertid är det lämpligt för barn under 8 år. Cyklister får också använda trottoaren när cykelvägen delas med fotgängare, vilket indikeras av skyltar.

Ålder Får cykla på trottoaren? Ytterligare information
Under 8 år Ja Barn i denna åldersgrupp bedöms inte kunna hantera trafiken effektivt på vägarna.
8-12 år Tveksamt Denna åldersgrupp kan cykla på trottoaren, men rekommenderas starkt att använda cykelvägar där sådana finns.
Över 12 år Nej Cykling på trottoarer är generellt sett inte tillåtet för personer i denna åldersgrupp.

Rättigheterna och skyldigheterna för cyklister

Även om du har rätt att cykla på trottoaren under vissa omständigheter, har du också vissa skyldigheter.

Du bör alltid vara försiktig och respektera andra trafikanter, inklusive fotgängare. Dessutom bör du alltid hålla till höger, signalera när du byter riktning och se till att din cykel är i gott skick och har rätt ljus och reflexer.

List på Do’s och Don’ts när du cyklar på trottoaren

  • Do: Var särskilt uppmärksam på barn och äldre
  • Do: Använd tecken för att indikera dina avsikter
  • Don’t: Cykla för snabbt eller oansvarigt
  • Don’t: Använda trottoaren när det finns en tillgänglig cykelväg

Att cykla på trottoaren kan vara lite av en gråzon, men genom att förstå de relevanta reglerna och alltid visar hänsyn mot andra, kan du hjälpa till att hålla våra gator säkrare för alla.