CALCULATE
Blogg

Hur mycket efter skatt?

Det finns kanske de som upplever skatt som ett orättvist påfund som politiker hittat på. Så är naturligtvis inte fallet. Vi lever i ett välfärdssamhälle och för att finansiera skola, vård och omsorg behöver stat och kommun ta in pengar.

Sedan kan vi alltid diskutera vad samhället ska bekosta och hur skattebördan ska fördelas mellan olika grupper och skatteobjekt. Hur mycket efter skatt får jag ut i mitt lönekuvert, frågar du kanske? Det beror på din ålder och hur mycket du tjänar samt var du bor.

Hur mycket får jag ut efter skatt?

I Sverige betalar vi källskatt. Om du är anställd drar din arbetsgivare av preliminär skatt, innan du får ut din nettolön. Från Skatteverket får du besked om hur mycket preliminärskatt din arbetsgivare ska dra av varje månad. Arbetsgivaren betalar in avdraget belopp till Skatteverket. Normalt en gång per månad. 

Din slutliga skatt beslutas efter att du godkänt din deklaration. I början av februari får du en preliminär deklaration från Skatteverket, som du antingen godkänner eller så lägger till förändringar. Om din arbetsgivare dragit av tillräckligt med preliminärskatt, får du pengar tillbaka. Om inte, får du kvarskatt som ska betalas i slutet av året.

Hur mycket lön efter skatt?

Om du inte tjänar alldeles för mycket, betalar du normalt endast kommunalskatt på din inkomst av lön. I kommunalskatten ingår även skatt till landsting eller region. Du betalar skatt på din beskattningsbara inkomst, vilket innebär att hänsyn tagits till bland annat grundavdrag. Den skattesats du betalar varierar mellan olika kommuner men ligger i allmänhet strax över 30 procent.

Om du har hög lön kan du komma över en brytpunkt, vilket leder till att du även får betala statlig skatt. Om du har inkomster utöver lön som exempelvis aktieutdelningar, realisationsvinster vid försäljning av vissa tillgångar med mera, blir också detta föremål för beskattning.

Hur mycket får jag ut efter skatt – eget företag?

Om du driver ett företag i aktiebolagsform, tar du förmodligen ut lön från företaget. Din lön beskattas då som löntagare.

Driver du verksamhet i enskild firma, betalar du skatt på det nettoresultat som firman ger. Du uppger till Skatteverket vilken vinst du räknar med inför kommande beskattningsår. Du får betala så kallad F-skatt, vilket innebär att Skatteverket bestämmer hur mycket preliminärskatt du ska betala månadsvis.

Hur mycket blir det efter skatt, om jag har egen firma? Det beror helt och hållet på vilket resultat firman uppnår. Om du kommer under brytpunkten för statlig skatt, kommer du enbart att betala kommunalskatt.