BMI
Blogg

Hur räknar man ut BMI?

BMI (Body Mass Index) är ett index som mäter om du har under- eller övervikt. Måttet har tagits fram av världshälsoorganisationen WHO. Syftet är att få ett grepp om framtida hälsorisker i samhället. Detta index är ett grovt mått, som måste kompletteras med andra medicinska undersökningar. Om du har ett BMI-tal som är för högt, kan du förslagsvis kontakta läkare och dietist. Ett högt BMI-tal kan du se som en indikation på att något måste göras åt din vikt. Så, hur räknar man ut BMI?

BMI – hur man räknar ut det

Hur räknar man ut sitt BMI? Det är lätt, och du gör på följande sätt:

 • Väg dig och sätt vikten i kilogram till A.
 • Mät din längd i meter och kalla den B.
 • Tag B i kvadrat (dvs längden x längden) och sätt värdet till C. 
 • Dividera sedan A med C. Nu har du beräknat ditt BMI-tal.

Låt oss exemplifiera detta med dina egna uppgifter. Vi antar att du väger 90 kg och har en längd på 1,8 meter, vilket ger:

 • A = 90
 • B = 1,8
 • C = 3,24
 • BMI = 27,8

Nu vet du hur man räknar ut sitt BMI, men vad skall du använda det till? I ditt konkreta fall visar BMI, att du är överviktig. Ett BMI-tal mellan 25 till 30 anses betyda övervikt. Om du är bodybuilder med hög muskelmassa kan BMI vara något missvisande. Om du är kvinna med ett midjemått över 88 cm är du i en riskzon oavsett BMI och kan få olika livsstilssjukdomar.

Hur man räknar ut bmi-tal och drar slutsatser?

Hur räknar man ut BMI? Det kan du se ovan. Baserat på BMI-tal gör man följande grupperingar med rekommendationer:

 • Under 18,5 – undervikt. Försök öka lite i vikt.
 • 18,5–25,0 – normalvikt. Hälsosam vikt, försök hålla den.
 • 25,0–30,0 – övervikt. Risk för diabetes 2, höga blodfetter och högt blodtryck.
 • 30,0< – fetma. Börja med fysiska aktiviteter.

Det bör tilläggas att BMI-beräkning enligt ovan inte passar för barn, muskelbyggare och äldre.