Blog

Stigende efterspørgsel på lektiehjælp i kølvandet på skolenedlukninger under pandemien

Dette indhold er sponsoreret

Skolenedlukninger som følge af COVID-19 har haft en stor indflydelse på børn og unges skolegang, da meget af undervisningen er foregået online, uden fysisk tilstedeværelse sammen med en underviser. Det har betydet, at mange børn og unge er begyndt at opleve vanskeligheder med at følger med det faglige niveau. Dette har resulteret i en stigende efterspørgsel på lektiehjælp, hvilket især gælder de elever, som i forvejen har vanskeligheder med at gå i skole. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at sikre børn og unges adgang til kvalificeret lektiehjælp, hvilket GoTutor er et godt eksempel på.

Nedlukning af skoler har påvirket efterspørgslen på lektiehjælp

Skolenedlukningerne under pandemien har haft indflydelse på efterspørgslen af lektiehjælp. Gennem professionel lektiehjælp, kan børn og unge få den nødvendige støtte og vejledning til at kunne få det bedste ud af deres skolegang. 

Skolerne var under nedlukningerne nødsaget til at ændret måden, hvorpå de underviser, på grund af pandemien. Det indebar blandt andet onlineundervisning og virtuelle klasserum – som kan gøre det svært for børnene at følge med i undervisningen, og få hjælp på sammen måde, som ved fysisk fremmøde og interaktion med underviseren. Det har vist sig at elevernes faglige niveau er faldet, i modsætning til årene før pandemien, hvor det hat været stigende. 

Dette betyder, at der er endnu mere behov for professionel lektiehjælp, så børnene kan få den nødvendige styrke og vejledning til at kunne fastholde, både det faglige niveau, men også glæde ved at gå i skole og lære noget nyt.

Fordele ved at få lektiehjælp fra en tutor

Der er mange fordele ved at få lektiehjælp fra en tutor, som man ikke kender forvejen. Først og fremmest, så kan en tutor hjælpe med at give et mere personligt perspektiv på det stof, som eleven skal lære. Dette betyder, at eleven har mulighed for at få individuel feedback og vejledning til deres arbejde, som ikke nødvendigvis er muligt i klassen på samme måde, da der er mange forskellige elever at tage hensyn til. 

Desuden kan tutoren hjælpe med at forklare stoffet på en måde, som passer til den enkelte elevs måde at lære på. Tutoren kan også hjælpe med at motivere eleven til selvstændigt arbejde og udvikling af deres faglige kompetencer – da tutoren ofte har et godt overblik over den studerendes progression i løbet af lektionerne. Derudover har en tutor ofte selv været igennem noget af det sammen, hvilket gør, at de har en god forståelse af de udfordringer, eleven kan støde på i læringsprocessen. Sessionerne er også fleksible, så eleverne kan planlægge sessionerne efter deres egne behov og tidsplan.

Gotutor kan også give professionel hjælp til ordblinde elever

Gotutor tilbyder professionel hjælp til ordblinde elever, som kan hjælpe dem med at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder, og andre faglige udfordringer i alle typer fag. De har erfarne ordblindeundervisere, der har specialiseret sig i at arbejde med ordblinde elever. De vil kunne give den bedste støtte og vejledning til eleverne, så de kan udvikle deres færdigheder på en effektiv måde. Programmet er udviklet af eksperter i dysleksi, og indeholder derfor undervisningsmateriale, som er designet til at hjælpe ordblinde elever med at lære. På den måde kan eleverne opnå de bedste resultater og få det mest optimale udbytte af deres læring.

Det faglige niveau og gode sociale fællesskaber

Det er ingen hemmelighed, at et godt socialt fællesskab også har en indflydelse på elevernes faglige niveau. Når eleverne har et godt socialt miljø omkring sig, vil de ofte være mere motiverede til at lære og udvikle sig. Dette skyldes, at de føler sig trygge og accepteret af deres klassekammerater, hvilket giver dem mulighed for at udfolde sig selv og tage risici i læringsprocessen. Dette indebærer også sociale miljøer udenfor skolen, som en golfrejse med all inclusive eller en tur med fodboldholdet.

Et godt socialt miljø kan også give eleverne mod til at stille spørgsmål eller diskutere emner med andre klassekammerater – noget som ikke altid er let for alle elever. Desuden kan det skabe en åbenhed mellem lærer og elev, da der er et tillidsforhold mellem dem. Dette betyder, at læreren bedre kan hjælpe eleven med at opnå sine mål ved hjælp af personlig feedback og vejledning. Endelig kan det skabe et miljø præget af samarbejde frem for konkurrence – hvilket ofte resulterer i bedre resultater for alle involverede parter. Disse relationer blev under pandemien sat på prøve, og de blev ikke plejet på sammen måde i klasserummet. Dette kan også være med til at elever har sværere ved at følge med rent fagligt, da de sociale relationer i en klasse, kan være blevet svækket.

Under pandemien har skolenedlukninger haft konsekvenser for børn og unge, som føler, at de ikke kan følge med det faglige niveau. Derfor er der også øge efterspørgsmål lektiehjælp fra steder, som GoTutor, hvor elever bliver matchet med en undervisner, alt efter behov og udfordringer. Dette kan samtidig være et udtryk for det øgede pres, der ligger på især de yngre generationer i disse tider.