Blogg

Barnsånger blinka, lilla stjärna sångtexter

Barnsånger – Blinka, lilla stjärna sångtexter

I Sverige, har barnsånger en särskild plats i både vardagliga och festliga miljöer. De stärker familjeband och hjälper till med barnens utbildning och utveckling. Bland dessa är ”Blinka, lilla stjärna” utan tvekan en av de mest populära.

Historia om ”Blinka, lilla stjärna”

”Blinka, lilla stjärna”, också känd som ”Twinkle, Twinkle, Little Star” på engelska, är en klassisk engelsk barnvisa som först publicerades i början av 1800-talet. Sedan dess har den översatts till otaliga språk runt om i världen, inklusive svenska.

Följande tabell ger en snabb översikt av dess historia:

Publiceringsår Ursprungligt språk översättare
1806 Engelska Oidentifierad

Sångtext för ”Blinka, lilla stjärna”

Även om sången är kort, skapar dess tilltalande melodi och påtagliga text en kraftfull inverkan. Låt oss granska varje rad.

Rader Svenska Engelska
1 Blinka, lilla stjärna där, Twinkle, twinkle, little star,
2 hur jag undrar var du är! How I wonder what you are!
3 Fjärran lockar du min syn, Up above the world so high,
4 lik en diamant i skyn. Like a diamond in the sky.

Dessa sångtexter och den ikoniska melodin gör ”Blinka, lilla stjärna” till en älskad barnsång. Dess sångtexter har förblivit oförändrade över tiden, vilket tillför en känsla av nostalgi och tradition till varje sjungning. Den införlivar barnets fantasi, påskynda deras språkutveckling, och hjälper dem att uttrycka sina tankar och idéer.