Blogg

Hur ärver barn, föräldrar

Vad innebär det att ärva?

Att ärva handlar om överföring av tillgångar, ägande och skyldigheter från en person som har gått bort till en annan person eller flera personer. Processen för hur arv fungerar är detaljerat beskriven i arvsrätten. Men, hur överförs egendomen till barn, föräldrar och andra släktingar? Låt oss förklara det här.

Hur ärver barn?

Barn, oavsett om de är biologiska eller adoptivbarn, har alltid rätt att ärva sina föräldrar. Barnens arv delas lika mellan dem. Detta kallas barnens laglott. Föräldrarna kan inte skriva ett testamente som tar bort barnens rätt till laglott. Dock kan de bestämma att en del av deras tillgångar ska gå till någon annan — en make/maka, ett särskilt barn, en vän, en välgörenhetsorganisation, etc., så länge det inte överstiger deras disponibla kvot.

Hur ärver föräldrar?

Föräldrar kan ärva deras barn om barnet dör utan att ha några egna barn eller en make/maka. Deras arv delas lika, om båda föräldrarna lever när barnet dör. Om bara en förälder lever när barnet dör, då ärver den överlevande föräldern hela arvet.

Situation Vem ärver? Hur mycket får de ärva?
Barn dör utan barn och make/maka Föräldrar Allt
Barn dör med barn, men ingen make/maka Barn Allt
Barn dör med make/maka men inga barn Make/Maka Allt
Barn död och föräldrar döda Syskon Allt

Rättigheterna för att ärva

I Sverige finner du en lista över alla som har rätt att ärva i bouppteckningen. Föräldrarna är de första på listan, följt av barn, bröder och systrar, brorsbarn, mor- eller farföräldrar, moster eller morbror.

Notera att en glad mottagare av ett arv också kan välja att avstå från sitt arv till förmån för någon annan. Beroende av omständigheterna kan receptet till detta vara väldigt skiftande. Om du behöver hjälp med att hantera alla detaljer kring ett arv, rekommenderar vi att du konsulterar med en jurist som specialiserar sig på ämnet.

Slutord

Det ärbra att vara medveten om reglerna kring arv. Det hjälper oss att vara rättvisa mot de som vi lämnar efter oss, och ger oss kontroll över vårt arv. Oavsett om du är förälder, barn eller släkting, kommer denna information om hur du kan ärva vara värdefull för dig.