Hur mycket får man i CSN?

För att få pengar från CSN behöver du studera på något av:

 • Högskola
 • Universitet
 • Yrkeshögskola
 • Komvux
 • Folkhögskola
 • Gymnasiet
 • Utlandsstudier
 • Högskolans basår
 • Konst- och kulturutbildning
 • Teckenspråksutbildning för föräldrar

Beroende på vad du studerar får du olika mycket i bidrag och eventuella lån från CSN.

Hur mycket får man i CSN på gymnasiet?

Från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år kan du få studiebidrag på 1250 kronor i månaden. Innan det får du vanligtvis samma summa fast som barnbidrag. Studiebidrag får du till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Är du äldre och fortfarande går på gymnasiet kan du söka studiemedel.

Det finns också extra pengar du kan söka om:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kr före skatt under ett läsår. Då kan du söka extra tillägg. Storleken på tillägget varierar mellan 285 och 855 i månaden beroende på er inkomst.
 • Om du har långt till skolan och behöver bo på studieorten. Då kan du söka inackorderingstillägg. Tillägget varierar i storlek beroende på hur långt det är mellan hemmet och skolan och ligger på 1190 till 2350 per månad.
 • Om du ska läsa en gymnasial lärlingsutbildning eller en liknande utbildning på ett introduktionsprogram. Då kan du söka lärlingsersättning på 1000 per månad.
 • Om du har en hörselskada eller är rörelsehindrad och går på riksgymnasium för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Då kan du söka rg-bidrag för att få extra pengar eftersom du behöver bo på studieorten. Kontakta CSN för mer info om summa.

Relaterat

 Gunilla Persson – hur blev hon känd?

Gunilla Persson blev känd för den stora massan när...

Hur räknar man ut bromssträckan?

Du är ute och kör din bil i lugn...

Apple TV 4k för mediefantaster

I Voltaires roman Candide sägs det återkommande att de...

Kenny Starfighter – 80-talisternas stora komedisnackis

För de flesta 80-talister är uttryck som jättehjärna, sa’ru...

Ciao Ciao Grande – duger fint åt kungligheter

Ciao Ciao Grande är en trevlig italiensk restaurang som...

Allkonstnären Carl Johan De Geer

Få konstnärer har varit så produktiva i så många...