brake123
Blogg

Hur räknar man ut bromssträckan?

Du är ute och kör din bil i lugn och ro. Trafiken flyter fram smidigt och du har kanske tankarna på något annat – bilkörningen går på rutin. Helt plötsligt springer det ut en älg en bit framför dig på vägen. Du panikbromsar – trycker så snabbt och hårt du bara kan på bromspedalen. Om du hade hunnit fundera över det så hade en bra fråga varit: hur räknar man ut bromssträckan?

Enkel beräkning av hur man räknar ut bromssträckan

 1. Avrunda hastigheten till närmaste tiotal
 2. Ta bort sista nollan
 3. Multiplicera svaret med sig självt
 4. Multiplicera svaret med 0,4 = bromssträckan

Exempel – hur räknar man ut bromssträckan

Om du håller på att ta körkort så får du kanske någon uppgift om hur man räknar ut bromssträckan.

Här är därför ett exempel på en enkel beräkning, för hastigheten 72 km/h:

 1. 72 ⇨ 70
 2. 70 ⇨ 7
 3. 7 · 7 = 49
 4. 49 · 0,4 = ca 20 meter bromssträcka

Fysiken bakom hur man räknar ut bromssträckan

Bromssträckan är kvadratiskt proportionell mot hastigheten. Otrevlig mening? Det är i alla fall detta förhållande som ligger bakom punkten “c” i beräkningen, alltså att talet multipliceras med sig självt.

Ett exempel till:

 1. 144 ⇨ 140
 2. 140 ⇨ 14
 3. 14 · 14 = 196
 4. 196 · 0,4 = ca 80 meter bromssträcka

Ser du att vid två gånger så hög hastighet som i förra exemplet så blir bromssträckan fyra gånger så lång? Det är för att två gånger två är lika med fyra.

Om hastigheten istället är tre gånger så hög så blir bromssträckan tre gånger tre, alltså nio gånger längre.

Siffran 0,4 som man multiplicerar med i punkten “d” är en bromssträcka som man mätt upp vid hastigheten 10 km/h. Siffran är en konstant, som alltså alltid är densamma.

Inte hela sanningen

Det fullständiga svaret på frågan “hur räknar man ut bromssträckan” är tyvärr lite mer komplicerat än beräkningen ovan. Vi har nämligen utgått från ideala förhållanden, alltså de bästa förutsättningarna som ger kortast möjliga bromssträcka.

I verkligheten finns det mycket som gör det svårare att göra en exakt beräkning av bromssträckan på en bil:

 • Hastigheten. (Den är det enda vi tagit hänsyn till i beräkningarna ovan.)
 • Hur bra är bromsarna? ABS-bromsar ger till exempel kortare bromssträcka.
 • Hur bra är däcken? Slitna däck ger sämre väggrepp och längre bromssträcka.
 • Hur tung är bilen (med last)? Ju tyngre bil desto längre bromssträcka.
 • Hur bra är vägbeläggningen? Grus eller sliten asfalt ger längre bromssträcka.
 • Lutar vägen? Om vägen lutar nedåt så blir bromssträckan längre.
 • Är vägen torr eller våt? En våt väg ger längre bromssträcka.
 • Är det is eller snö på vägen? Självklart ger också sådant längre bromssträcka.

I flera av dessa faktorer är det friktion som spelar in. Låg friktion mellan däck och väg ger lång bromssträcka. Här är det alltså däckens och väglagets status som avgör.

Bromssträcka för andra fordon?

Hittills har vi diskuterat hur man räknar ut bromssträckan för bil. För andra fordon gäller i grova drag följande:

 • Hur räknar man ut bromssträckan för lastbil?
  Den blir ungefär den dubbla mot bromssträckan för en bil.
 • Hur räknar man ut bromssträckan för mc?
  Använd samma uträkning som för bil men byt konstanten 0,4 till 0,5.
  En motorcykel har alltså lite längre bromssträcka jämfört med en bil.
 • Hur räknar man ut bromssträckan för moped?
  Räkna exakt som för bil.

Är bromssträcka detsamma som stoppsträcka?

Nej, det är det inte. När vi nu räknat på bromssträckan så har vi inte tagit hänsyn till den tid det tar mellan att man upptäcker faran och att man ställer sig på bromsen. Den tiden kallas reaktionssträcka. Den beror helt på tiden det tar att reagera och hastigheten man kör i.

Hur räknar man ut bromssträckan och stoppsträckan då? 

Stoppsträckan är den totala sträckan, alltså summan av reaktionssträckan och bromssträckan. 

Reaktionssträckan räknas ut som tiden gånger hastigheten. För att det ska bli enklare att räkna så omvandlar man hastigheten från km/h till m/s. Dela siffran i km/h med 3,6 så får du hastigheten i meter per sekund (m/s). Sedan får man multiplicera med reaktionstiden i sekunder för att få reaktionssträckan i meter.

Ett exempel på reaktionssträcka vid 72 km/h och en reaktionstid på 2 sekunder:

 1. 72 km/h / 3,6 = 20 m/s
 2. 20 m/s · 2 s = 40 meter reaktionssträcka

Bromssträckan har vi ju redan räknat ut vid 72 km/h – den var ju 20 meter. Alltså blir den totala stoppsträckan:

 1. 40 meter reaktionssträcka + 20 meter bromssträcka = 60 meter stoppsträcka

Bättre sent än aldrig

Ämnet för dagen har varit: “Hur räknar man ut bromssträckan?”. Det finns ett enkelt sätt att räkna ut den på ett ungefär, ifall omständigheterna är de allra bästa. Hur man gör detta förklaras ovan. Dock finns det oftast en massa saker som gör att omständigheterna inte är de bästa. Vilka dessa kan vara förklaras lämpligt nog också ovan.

Det bästa rådet har du hört förut: “Anpassa hastigheten efter omständigheterna”. Om du vet med dig att bilens däck eller bromsar är slitna, eller om du märker att vägen är dålig eller hal – ta det då lite lugnare.

Tänk också på att hålla avstånd – med gott avstånd har du “råd” att ha en lite längre bromssträcka och stoppsträcka. Du tar då också höjd för att bilen bakom dig kan ha en längre bromssträcka, så slipper du att den kör in i dig bara för att du bromsar in det hårdaste du kan.