Blogg

Hur många stridsflygplan har Sverige?

Det svenska flygvapnet byggdes ut kraftigt efter Andra världskriget. Eftersom vi ville vara neutrala gick vi inte med i någon militär allians. Vi hamnade mellan två maktblock. Den valda säkerhetspolitiken krävde att vi rustade upp vårt försvar. Vid mitten av 1900-talet ansågs vi faktiskt ha världens fjärde starkaste flygvapen. Inom landet byggdes egna flygplan med namn som Tunnan, Viggen och Draken. Det ena planet var mer kreativt än det andra. När vårt flygförsvar var helt utbyggt hade landet runt ettusen stridsflygplan. 

Stridsflygplan i Sverige idag

Hur många stridsflygplan har Sverige? Idag har vi cirka nittio stridsflygplan, varav halva antalet ständigt är i full beredskap. En viktig del i vårt flygvapen är naturligtvis JAS Gripen, som vi dessutom ibland har lyckats sälja till utlandet. En viktig förutsättning för vår neutralitet har varit att vi haft en relativt omfattande försvarsindustri. Men landets egna behov av vapen har inte varit tillräckligt stor för att kunna driva lönsam vapentillverkning. Därför har vi varit tvungna att exportera vapen med en rad olika förbehåll, som gett upphov till ifrågasättande och kontroverser.  

Flygflottiljer i Sverige 2021

Hur ser det svenska flygvapnet ut idag? Antalet aktiva flygflottiljer i Sverige idag är fyra stycken. Till dessa ska läggas att vi har en helikopterflottilj. Minskning av antalet flottiljer har varit drastisk. I anslutning till de nedlagda flottiljerna bedrivs idag civilt inrikesflyg. 

Hur många flygplan har Ryssland?

Sovjetunionen och Ryssland har alltid betraktats som det största hotet mot Sverige. Att försöka bedöma den militära utvecklingen i Ryssland känns idag viktigt. Och hur många flygplan har Ryssland? Ingen vet naturligtvis med bestämdhet, men militära bedömare räknar med att Ryssland idag har över tusen operativa stridsflygplan. Några kan antas gå förlorade i pågående konflikt i Ukraina.